Trang thông tin điện tử
giới thiệu khối tài liệu lưu trữ tiếng Pháp
giai đoạn 1858-1954

Hiện nay, 04 Trung tâm Lưu trữ quốc gia thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Việt Nam đang bảo quản hơn 33.000 mét giá tài liệu với khoảng gần 1.000 phông/sưu tập tài liệu. Những tài liệu này được viết bằng các ngôn ngữ Hán, Hán - Nôm, Pháp, Anh, Việt… trên các vật mang tin bằng giấy, mộc bản, phim, ảnh, băng, đĩa… hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, gia đình, dòng họ tiêu biểu, phản ánh toàn bộ đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của nước ta từ thế kỷ XIX đến nay.

Trong số đó có gần 9.000 mét giá tài liệu thời kỳ thuộc Pháp (1858 - 1954) đang bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I, II và IV, gồm:

- Tài liệu hành chính của các cơ quan cấp Đông Dương, cấp kỳ (Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ), cấp tỉnh;

- Khối tài liệu kỹ thuật (xây dựng cơ bản) gồm gần 150 công trình kiến trúc như các dinh thự trụ sở làm việc, bệnh viện, trường học, công trình thủy lợi, công trình giao thông trên cả ba miền Bắc, Trung, Nam;

- Hơn 20.000 bản đồ của Sở Địa dư Đông Dương, bản đồ hành chính các tỉnh.

Theo Thỏa thuận ký kết giữa Cao ủy Pháp Léon Pignon và Bảo Đại năm 1950, một phần tài liệu đã được chuyển về Pháp và đang bảo quản tại Lưu trữ quốc gia Hải ngoại Pháp ở Aix-en-Provence, quý độc giả có thể truy cập tại địa chỉ: https:francearchives.gouv.fr/fr/article/736004879 . Số tài liệu để lại Việt Nam theo Thỏa thuận nói trên đang được bảo quản tại 03 Trung tâm Lưu trữ quốc gia thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước và bao gồm 84 phông. Dưới đây, chúng tôi giới thiệu nội dung sơ lược và mục lục của 52 phông đã chỉnh lý và phục vụ độc giả.