Trang thông tin điện tử
giới thiệu khối tài liệu lưu trữ tiếng Pháp
giai đoạn 1858-1954

Sách chỉ dẫn các phông lưu trữ thời kỳ thuộc địa

Đơn vị chủ trì biên soạn:Trung tâm Lưu trữ quốc gia 1 và Viện Viễn Đông Bác Cổ Pháp

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật
Năm xuất bản: 2001
Khái quát nội dung, bố cục sách:
Xuất bản bằng hai ngôn ngữ là tiếng Việt và tiếng Pháp, cuốn Sách chỉ dẫn các phông lưu trữ thời kỳ thuộc địa cung cấp các thông tin cụ thể về 49 phông tài liệu lưu trữ hiện đang được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1 - Hà Nội.

Quy hoạch đô thị và địa giới hành chính Hà Nội giai đoạn 1873 - 1954

Đơn vị chủ trì biên soạn:Trung tâm Lưu trữ quốc gia I
Năm xuất bản: 2001
Khái quát nội dung, bố cục sách:

Nhân kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, Trung tâm Lưu trữ quốc gia I đã tổ chức triển lãm và biên soạn cuốn sách "Quy hoạch đô thị và địa giới hành chính Hà Nội giai đoạn 1873 - 1954".
68 bản đồ và một số văn bản về quy hoạch đô thị và địa giới hành chính ở Hà Nội từ 1873 -1954 được lựa chọn giới thiệu trong cuốn sách,là những sử liệu vô cùng quan trọng đối với người làm công tác nghiên cứu về lịch sử Hà Nội.

Tổ chức bộ máy các cơ quan trong chính quyền thuộc địa ở Việt Nam qua tài liệu và tư liệu lưu trữ (1862-1945)

Đơn vị chủ trì biên soạn:Trung tâm Lưu trữ quốc gia I
Năm xuất bản: 2013
Khái quát nội dung, bố cục sách:

"Tổ chức bộ máy các cơ quan trong chính quyền thuộc địa ở Việt Nam qua tài liệu và tư liệu lưu trữ (1862 - 1945)" do Trung tâm Lưu trữ quốc gia 1 biên soạn được đánh giá là cuốn sách hữu ích và cần thiết cho giới nghiên cứu lịch sử cận - hiện đại Việt Nam.

Kiến trúc Pháp-Đông Dương, Những viên ngọc quý tại Hà Nội

Đơn vị chủ trì biên soạn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia 1 và nhà báo Trần Hữu Phúc Tiến
Nhà xuất bản: Mỹ thuật
Năm xuất bản: 2021
Khái quát nội dung, bố cục sách: "Kiến trúc Pháp - Đông Dương, những viên ngọc quý tại Hà Nội" được xuất bản với đẳng cấp như "album nghệ thuật" với khổ sách lớn, dày gần 300 trang. Đây là công trình do Trung tâm Lưu trữ quốc gia 1 và Nhà báo Phúc Tiến phối hợp biên soạn.

Tài liệu Phông Phủ Thống đốc Nam Kỳ (1858-1945) - giá trị một nguồn di sản

Đơn vị chủ trì biên soạn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia II
Chủ biên: Hà Kim Phương
Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia - Sự thật
Năm xuất bản: 2015
Khái quát nội dung, bố cục sách:
Phông Phủ Thống đốc Nam kỳ được hình thành trong quá trình hoạt động của Phủ Thống đốc Nam kỳ trong giai đoạn 1858-1945, hiện đang được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia II.

Đô thị Sài Gòn - Chợ Lớn trước năm 1945 qua tài liệu lưu trữ

Đơn vị chủ trì biên soạn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia II
Nhà xuất bản: Thông tin truyền thông Hà Nội
Năm xuất bản: 2022
Khái quát nội dung, bố cục sách:
Lịch sử vùng đất Sài Gòn - Gia Định từ khởi đầu đến năm 1945 đã được nhiều nhà nghiên cứu trong và ngoài nước quan tâm. Nhiều công trình đã được công bố, xuất bản dưới dạng các bài viết, các nghiên cứu khoa học đăng trên các báo, tạp chí hoặc xuất bản thành sách.

Giáo dục Việt Nam thời kỳ thuộc địa qua tài liệu và tư liệu lưu trữ (1858-1945)

Đơn vị chủ trì biên soạn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia 1 & Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam
Nhà xuất bản: Dân trí
Năm xuất bản: 2021
Khái quát nội dung, bố cục sách:
Nhằm giúp bạn đọc có cái nhìn tổng thể, chân thực về nền giáo dục Việt Nam cũng như những chủ trương, chính sách liên quan đến giáo dục trong suốt thời kì thuộc địa, Trung tâm Lưu trữ quốc gia 1 biên soạn cuốn sách "Giáo dục Việt Nam thời kì thuộc địa qua tài liệu và tư liệu lưu trữ (1858-1945)".