Trang thông tin điện tử
giới thiệu khối tài liệu lưu trữ tiếng Pháp
giai đoạn 1858-1954

Quan hệ hợp tác trong lĩnh vực lưu trữ giữa Việt Nam và Pháp bắt đầu từ những năm 1990. Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Việt Nam và Cục Lưu trữ Pháp chính thức thiết lập quan hệ hợp tác song phương qua việc ký kết Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực lưu trữ vào năm 2009 và ký lại vào năm 2016 để phù hợp với yêu cầu thực tiễn trong tình hình hiện nay.

Thực hiện Thỏa thuận hợp tác, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Việt Nam và Cục Lưu trữ Pháp đã đạt được những kết quả nhất định thể hiện qua các hoạt động hợp tác nổi bật như: trao đổi các đoàn công tác; đào tạo cán bộ lưu trữ; tiếp nhận thực tập sinh, xuất bản ấn phẩm; tổ chức triển lãm chung tài liệu lưu trữ; trao đổi thông tin, tư liệu nghiệp vụ vv…

Để thiết thực kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp (1973 - 2023) và 10 năm hai nước nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược (2013 - 2023), Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước - Bộ Nội vụ Việt Nam và Cục Lưu trữ - Bộ Văn hóa và Thông tin Pháp hợp tác xây dựng Cổng thông tin điện tử giới thiệu khối tài liệu lưu trữ tiếng Pháp giai đoạn 1858 - 1954 bảo quản tại các cơ quan Lưu trữ Việt Nam và Pháp.

Trang thông tin điện tử giới thiệu khối tài liệu lưu trữ tiếng Pháp bảo quản tại các cơ quan Lưu trữ của Việt Nam đặt trên Website của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước giới thiệu: các phông lưu trữ tài liệu tiếng pháp đã được chỉnh lý để phục vụ khai thác sử dụng tại các Trung tâm Lưu trữ quốc gia I, II và IV trực thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Việt Nam; các triển lãm, ấn phẩm tài liệu lưu trữ tiếng Pháp là những sản phẩm hợp tác của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Việt Nam với các cơ quan Lưu trữ Pháp trong thời gian qua.

Trang thông tin điện tử giới thiệu khối tài liệu lưu trữ tiếng Pháp giai đoạn 1858 - 1954 sẽ là nguồn tài liệu tin cậy, hữu ích với đông đảo công chúng nói chung và các nhà nghiên cứu lịch sử nói riêng.

profile-sample2
profile-sample2
profile-sample2
profile-sample2