Trang thông tin điện tử
giới thiệu khối tài liệu lưu trữ tiếng Pháp
giai đoạn 1858-1954

Mọi thông tin quý độc giả có thể liên hệ
Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

Số 12 Đào Tấn, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Tp.Hà Nội
024.37 66 03 70
Website: luutru.gov.vn
Email: tinhoc@luutru.gov.vn
Facebook.com/luutru.gov.vn


Trung tâm Lưu trữ quốc gia I

Số 18 Vũ Phạm Hàm, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Tp.Hà Nội
024.37 82 25 45
Website: archives.org.vn
Email: ltqg1@luutru.gov.vn
Facebook.com/luutruquocgia1


Trung tâm Lưu trữ quốc gia II

Số 17A Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
028. 38 25 25 27
Website: ltqg2.luutru.gov.vn
Email: ltqg2@luutru.gov.vn
Facebook.com/luutruquocgia2


Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV

Số 2 Yết Kiêu, phường 5, Tp.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
063. 356 07 90
Website:ltqg4.luutru.gov.vn
Email: ltqg4@luutru.gov.vn
Facebook.com/luutruquocgia4